Печат на тази страница

Ирена Николова

Прочетена 87 пъти

Административен секретар на ЦПА.

Irena 300Придобива професионална квалификация Магистър по икономика в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов през 2006 г. От 2004 г. до 2019 г. работи в община Созопол като гл. експерт в отдел „Туризъм и икономически дейности“. Част от екипа на ЦПА от май 2020 г.