Печат на тази страница

Галина Желева

Прочетена 1330 пъти

Завършва английска езикова гимназия „Гео Милев“, гр. Бургас през 1986 година. Започва работа в Центъра за морска история и археология, гр. Созопол през 1991 г. като организатор научно-техническа информация.

Galya 300Отговаря за поддържането на научния архив, книжния фонд и книгообмена на ЦПА със сродни институти в страната и в чужбина. Организира и координира дейностите свързани с провеждането на научни форуми, с експозиционната и издателската дейност на Центъра. Участва в изпълнението на всички проекти на ЦПА.

Save