За нас

Центърът за подводна археология е единственият държавен институт в България, който по закон (ПМС № 128) има право да извършва дейности свързани с:

1. Проучване, документиране и опазване на подводното археологическо наследство (българско черноморско крайбрежие, реки и езера). В това число влизат контрол над подводни, хидротехнически и драгажни дейности, подводни археологически изследвания, геофизични и геоморфоложки изследвания, насочени към промяната на бреговата ивица от древността до наши дни, химични, ботанични, зооложки и други изследвания, целящи установяването на палеоклиматичните условия по българското черноморско крайбрежие и промените в климата;

 


Още...

Най-новото от сайта

„Строително-монтажни работи за ремонт на сградата с идентификатор 67800.35.96.1, находяща се

Още...

Центърът за подводна археология (ЦПА) е български държавен културен институт, самостоятелно юридич

Още...

Още в края на ХIX век Карел Шкорпил регистрира археологически находки в района на залива. Многопла

Още...

Контакти

Офис на ЦПА:
Ул Аполония № 1
8130, Созопол

+ 359 55022405

 cuasozopol@abv.bg