Център за подводна археология, Созопол

Центърът за подводна археология (ЦПА) е български държавен културен институт, самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка към Министъра на културата на Република България. Основните задачи на института са свързани с опазването, проучването, и документирането на културното наследство под вода в български териториални води и българската изключителна икономическа зона в Черно море, както и във вътрешните водни басейни на Република България. Центърът за подводна археология дава експертни становища по искане на държавни органи и структури във връзка с опазване на подводното културно наследство на Република България.

Още...

Video

Дейност

С какво се занимаваме

Екипът

Членовете на нашия екип

Екипът - сътрудници

 

За нас

Центърът за подводна археология е единственият държавен институт в България, който по закон (ПМС № 128) има право да извършва дейности свързани с:

1. Проучване, документиране и опазване на подводното археологическо наследство (българско черноморско крайбрежие, реки и езера). В това число влизат контрол над подводни, хидротехнически и драгажни дейности, подводни археологически изследвания, геофизични и геоморфоложки изследвания, насочени към промяната на бреговата ивица от древността до наши дни, химични, ботанични, зооложки и други изследвания, целящи установяването на палеоклиматичните условия по българското черноморско крайбрежие и промените в климата;

 


Още...

Най-новото от сайта

Последният трети сезон от тригодишния морски археологически проект Черно море се осъществи през се

Още...

Несебър е един от най-значимите, важни и световно признати културнoисторически обекти на България.

Още...

Кои потънали праисторически селища ще бъдат проучвани това лято от българските подводни археолози?

Още...

Контакти

Офис на ЦПА:
Ул Аполония № 1
8130, Созопол

+ 359 55022405

 cuasozopol@abv.bg